Feestdagen
Een feestdag is een dag waarop werken in principe verboden is. Elk jaar ...
03/01/2019 11:16
Bedrijfswagen
Sinds 1 januari 2012 zijn er nieuwe belastingregels van kracht rond de ...
06/11/2018 11:49
Arbeidsongeval en ziekte
Hoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Moet ik hem een medisch ...
06/11/2018 09:03