Op naar sectoronderhandelingen
Op 26 maart keurde het federaal comité van het ABVV het ontwerp-IPA af. ...
03/04/2019 11:08
BBTK consulteert over ontwerp-IPA 2019-2020
Op 25/2 bereikten vakbonden en werkgevers een ontwerp van ...
05/03/2019 18:56
Een interprofessioneel akkoord met inhoud
Een interprofessioneel akkoord met inhoud. Dat was de inzet van de staking ...
20/02/2019 12:53
Nationale staking woensdag 13 februari | Werknemers verdienenen respect

28/01/2019 09:30
Nationale actiedag 14 december: Werknemers verdienen beter!
Op vrijdag 14 december zullen er in verschillende sectoren acties ...
28/11/2018 11:55